HUN - hangok


Hűség, Bátorság,Kitartás!
MENÜ

GAZTETTEK

További írások>>>

Dráma a hegyen,- avagy a szövetségesek „dicső” tettei.


Mint köztudomású, Adolf Hitler a II. világégés alatt mindent elkövetett, hogy a pótolhatatlan műemlék jellegű városok, épületek, építmények, lehetőség szerint épségben vészeljék át a háború félelmetes pusztításait. Ennek köszönhetően – hogy csak néhány példát említsek – Párizs, Róma, Prága, Bécs… pótolhatatlan értékeit épségben tartották. Ellenben a szövetségesek légi kalózai válogatás nélkül bombáztak mindent (mint tudjuk Budapestet - főleg az angolszászok-, bombázták romhalmazzá), legyen az katonai objektum, vasút, úthálózat, vagy akár lakónegyed, iskola, kórház, templom, kolostor. Az utóbbinál álljunk meg néhány pillanatra.

Monte Cassino szétbombázva az USA általMonte Cassino

- 130 kilométerre Rómától délre egy sziklás hegy, melynek tetején büszke óriásként terpeszkedett 1944. február 15 – ig, Nursiai Szent Benedek – a Bencés rend létrehozója által 529 körül alapított monostor.

Ezen a rettenetes napon február 15 – én az Egyesült Államok bombázói három órán át, szakadatlanul bombázták az évszázadok óta álló (bár többször át és újjáépített),kolostort. Földig rombolták a több mint 1400 éves felbecsülhetetlen értékű építményt, elpusztítva a benne lévő muzeális értékű ikonokat, festményeket, szobrokat, irományokat. Egyedül Szent Benedek sírját rejtő kripta élte túl a szövetségesek barbarizmusát. Még sem ezSzent Benedek sírja volt a legnagyobb veszteség…

A gyalázatos tettre nem volt akkor és azóta sem mentség, bár magukat kulturált demokráciáknak valló nyugati államok mindent elkövettek, hogy kimosakodjanak véres gaztettükből. A bombázó gengszterek – nevetséges – mentegetődzései, közé tartozik többek közt az; feltételezték, hogy a magasan fekvő kolostor esetleg (!) német katonák bázisául szolgált. A háború után bebizonyA Monte Cassinoi kolostor lebombázvaosodott, hogy a hosszú ideig tartó véres csaták színterévé vált hegységben a németek már csak a kolostor romjait használták fedezéknek, ellenben a „gyilkost kiáltók” rettenetes mészárlást hajtottak végre bombázásaikkal az ártatlanok között.

A kolostorban német nem, de annál több oda menekült civil, nő és gyermek, valamint 100 bencés szerzetes lelte halálát, örök kárhozatot hozva a légi kalózokra!

Ezek a szárnyas banditák lerombolták Budapesten a gyermekkórházat, száz és száz ártatlan kis lelket küldve a mindenható birodalmába. Mélyrepülésben géppuskázták Debrecenben a strandon a civileket, gyermekeket. Miskolc, Szolnok, Szeged, Nagyvárad kórházait…egyszerű földszintes házakat, melyekben addig a békesség és a tisztes szegénység lakott.

„…keserű bizonysággal, makacsul és forrón hiszünk abban, hogy egy napon majd >számon kérjük< őket hitványságukért és feloldhatatlan bűneikért!”

Úgy legyen! Kitartunk!

Megjegyzés: A kolostorból kimentett eredeti tervek alapján 10 év alatt ismét felépült. Az átadáskor Ildefonso Rea apát ezeket mondotta: „A kolostor ott áll, ahol állt és olyan, amilyen volt” (A feljebb közölt fényképen az újjáépített Bencés kolostor látható).

Budapest, 2012. január (Fergeteg hava) 26./Szál-ka

(TeoR)

Források: www.geographic.hu, Magy futár.1944.február 23, és 1944.június 7.,wikipédia

FEL

Asztali nézet