HUN - hangok


Hűség, Bátorság,Kitartás!
MENÜ

CIKKEK

Irma Grese kísértete

Állat az emberben

További cikkek>>>

Mondvacsinált forradalmár!

nagy-imre sunyi tekintet,sunyi jellemet takar

Felpiszkálták az alvó oroszlánt bennem (Nem kellett volna!!) a „nagy imre unokák”, Csurka István temetkezési helyének kritizálása ürügyén.

Ez a nagy imre név (nem véletlenül írtam kisbetűvel), számomra nem sokat jelent! Annyit sem, hogy foglalkozni kellene vele, de most mégis csak megteszem, mert „köhögtek a bolhák” – a nagy imre unokák -, pedig bölcsebb lenne, ha hallgattak volna és örülnének annak, hogy KGB – s, kommunista öregapjuk még a 301 – ben nyugodhat (?), pedig nem ott lenne a helye!

Csurka István – nyugodjék békében -, valóban ’56 –os hős volt, ezt elismerték a múltbéli és jelenkori politikai ellenfelei is, tehát méltán került a Fiumei úti Sírkert 1956 – os hőseinek nyugvóhelyére.

De, mit keres Nagy Imre teteme a hazafiak és hősök között? Mitől lett ő forradalmár? Nagyon egyszerű: a kommunista csőcselék egy tősgyökeres pártemberből forradalmi „mártírt” farigcsált, hogy az ’56 –os megemlékezéseken is kommunistát éljenezhessenek!

Mert mit is tett ez a komcsi miniszter a forradalom alatt, a forradalom sikere érdekében? Semmit!.  Ellenben fegyverletételre szólította fel a szabadságáért küzdő hazafiakat!

Forradalmárkodás nagy imre módra:

nagy-imre-rákosi-és-vorosilov között1956 Október 24-én Statáriumot hirdettek. Délután nagy imre rádióbeszédet mondott, s benne ígéretet tett arra, hogy a fegyvert letévők a statárium alól mentesülnek. A szovjetek első behívását október 24 – én hallgatólagosan tudomásul vette. Október 28 –án még mindig csak ott tartott, hogy részben helyeselte a forradalmi követeléseket, mint például az ÁVH feloszlatását, a padlás lesöprést, aminek éppen ő volt a főkolomposa, mint Beszolgáltatási Miniszter!

Mit ír erről, mondjuk a Népszava, ami köztudottan az egyik legvéresebb szájú kommunista lap, idézem:

” Mert Nagy Imre múltja bizony nem szeplőtelen. Volt miniszter Rákosi alatt, lesöpörte a padlást. Azt is hozzá tehetjük, hogy erősen kommunistáskodott a Szovjetunióban, Sztálin alatt - hogy mást most ne emlegessünk.”

(Népszava, 2008. június 17.)

1956. október 29 –én ült le tárgyalni a forradalom fegyveres vezetőivel, az igazi forradalmárokkal! Hogy mennyire nem volt forradalmi eszmeiségű bizonyítja, hogy 31 –én az MSZMP Intéző bizottságának is a tagja lett, sőt kormányfői tiszte mellett, még a külügyi miniszterséget is magának tartotta meg. November 2 –án, Kádár a hatalom megszerzése fejében elárulta Moszkvában párttársát és a hazát is!

November 4 –én amikor a 2. orosz beavatkozást bejelentette, akkor kellett volna igazán a talpára és a forradalom élére állnia! Ehelyett behúzta fülét -  farkát és a Jugoszláv követségre menekült. Ennyi volt az ő forradalmisága. Áltatta a forradalom vezetőit és azokat akik bíztak benne, közben összeharácsolta a miniszteri beosztásokat. Velejéig vörös kommunista volt, aki a hatalmat akarta birtokolni, de volt nála egy sokkal gerinctelenebb, erőszakosabban akádár-jános napi gondjai-Kit is lógassak fel? hatalomra törő Kádár János személyében és ez lett a veszte!

Miért kellett meghalnia? Nem a forradalmi szerepvállalása miatt, hanem éppen a hatalomvágya miatt, mert nem volt képes lemondani a hatalomról. Hát ezért kellett lógnia! Mit törődött ő a budapesti srácokkal. Kihúzta a belét Jugoszláviába és onnan reménykedett kádár jancsi kegyelmében. Hiába…az árulókat senki sem szereti, még a kommunisták sem. Így aztán se nem forradalmár, se nem kommunista lett a becses forradalom kiemelt „mártírja”.

„Ki volt ez a Nagy Imre? …. A róla szóló leírások nagyon eltérően írják le, mert nem ismerik születési évét, vagy a megadott dátumok nem egyeznek. ..Egyesek szerint patkolókovács volt az apja, mások szerint kereskedő, de hallottam arról is, hogy Grósz Bella színésznő zabigyereke lett adoptálva egy gyerektelen házaspárnak. Mintha közelítenénk az igazsághoz, de végül is egy arcképrajzoló grafikus ismerősöm mondta ki: Nézd meg jól ezt az arcot és látol rajta egy félzsidó zabigyereket, aki bajuszkával próbálta magát magyarosítani. Cselekedetei után ítélve ez nem sikerült neki. Az első világháborúban fogságba esett és a moszkoviták … hazaküldték ügynöki megbízatással. …. Sztálin halála után megindultak a gyilkos frakcióharcok a hatalomért a Kremlben. Nagy Imre is valamelyik bandához tartozott, mert ezt még Rákosi is megemlítette. …

Az 56-os forradalomhoz semmi köze sem volt, legfeljebb az, hogy lövette a szabadságharcosokat a ludovikás tisztből átvedlett partizánnal, Maléter Pállal. Nem értette, hogy a forradalmárok miért vágták ki az ötágú csillagos címert a piros-fehér-zöld zászló közepéből. Ez lett volna forradalmár? Na nee. Moszkvától kapta a feladatot, hogy szerelje le a forradalmat. Beszédjét azzal kezdte, hogy "Elvtársak!" …Kádár pedig, ez a hatelemis buta gyilkos hatalomra tört. Itt látta a nagy lehetőséget, amit nem akart elmulasztani. Ha Nagy Imre életben marad, akkor Kádár mellette továbbra is csak kifutófiú lett volna. Kötelet neki! Kádárnak volt már gyakorlata Rajk esetében, hogy miként kell elintézni az ellenfelet. Bolsevikok akasztottak bolsevikokat, nekünk meg sírni kellett a rendszeresen megismétlődő rehabilitálásukkor. Pokolra velük!

TÉNYEK NAGY IMRÉRŐL

Szovjet ügynökneve Vologya volt. (Rainer M. János könyvében)

Az 1958-as tárgyalásán az utolsó szó jogán a kommunista pártot és a SZU-t éltette (rádiófelvétel)

HaláláiDíszpéldányok.Rákosi és Nagyg szovjet állampolgár is volt. (R.M.J. könyvében)

1956. október 23-28-ig ávósaival lövette a magyar-szabadságharcosokat….

November 3-án hazament a parlamentből és 4-én hajnalban magnóról ment a szózata a rádióban. 4-én családjával és a többi zsidóval a jugoszláv követségre menekült….

Ezt a zsidókommunistát 1989-ben szinte szentté avatták és a hamis legendákat azóta is terjesztik róla, miközben egy tucat szobrot is állítottak a magyargyilkosnak.”

A kép aláírása: „1953 tavasza. Imre Nagy a szovjet uralkodók által nemrégen kinevezett miniszterelnök új reformokat jelent be. Rákosi mellette ül és keserűen hallgatja.” ….”

Azonban, hogy írásom ne maradjon „mankó nélkül”, ITT egy link a túlélők és hozzáértők véleményének mai állásáról.

Na, „nagyimre unokák” azt hiszem, itt az ideje kussolni….!

Budapest, 2012. február 24./Szálka

Idézet: http://magyaroldal.multiply.com/journal/item/331/331

FEL

Állat az emberben (?)

- Emberevő cigányok -

Vissza a gyökerekhez! Úgy, ahogy egy bűntett mindig visszavezethető az indítékig, ugyanúgy visszavezethető egy emberi faj viselkedése korábbi időszakra – egészen az alapokig. Mi most ne menjünk vissza a múltba. Nézzük meg a XX. század cigányságának a gondolkodás módját, tetteinek tükrében:

A KAPU folyóirat szigorúan korhatáros forrásközlés-gyűjteménye elborzasztó dolgokra vet fényt. A cigányság etnikai-kulturális hagyományaiból nem kétséges, hogy a legszörnyűbb kannibál lakodalmi szertartásosságuk, valamint a cigány bűnszövetkezeteik mindennapos gyilkosságai és kínzásai… „

 

"..A szepsii rablógyilkos cigányok bűnügyében újabb fordulat állott be. A minap számoltak be arról, hogy Rusznyák Péter szepsii kereskedőn kívül meggyilkoltak egy szegény favágó házaspárt is Makrancon.

A csendőrség azóta teljes felkészültséggel folytatta a nyomozást annak a megállapítására, nem terheli-e más bűncselekmény is a gyilkos cigányok lelkét.

…A harmadik rablógyilkosságot is bevallották már a szepsi-i cigányok.
Megöltek és kiraboltak egy öregasszonyt s a holttestét a patakba dobták.

A szepsii rablógyilkos cigányok ellen tovább folytatják a vizsgálatot, mert valószínűnek tartották, hogy Rusznyák Péter szepsii kereskedőn és a szintén meggyilkolt makraci öreg házaspáron kívül másokat is öltek meg és raboltak ki.

Gyilkos cigányokTízedik rablógyilkosságukat vallották be már a szepsi-i cigányok.
…Ma már a bandának huszonegy tagja ül börtönben. A vizsgálat egyelőre tovább folyik ellenük s rengeteg adatot sikerült a bizonyítás érdekében összehordani úgy, hogy hamarosan bíróság elé is állíthatják őket. ….A rablóbanda tagjai bevallották, hogy megfőzték és megették áldozataikat. – Éveken keresztül emberhússal táplálkoztak a szepsi-i cigányok. Az ügyészség már összeállította a cigányok bűnlajstromát.

… – Ma már, – mondotta Martinek főügyész, – tisztán áll előttünk, hogy az évszázad egyik legborzalmasabb bűnügyéről rántottuk le a leplet. Már a nyomozás első stádiumában nyilvánvaló volt, hogy a cigányok több gyilkosságot követtek el s valószínűnek látszott az a feltevés is, hogy áldozataikat megették, most már azonban teljes bizonyossággal meg van állapítva, hogy a szepsii cigányok emberhússal táplálkoztak s valósággal vadásztak emberekre. A borzalmas büntény fokról-fokra tárult csak szemeink elé s még mi is, – dacára a cigányok beismerő vallomásának, – szinte hihetetlennek látjuk, hogy ez a huszadik században, kulturált országrészben megtörténhetett. …

A legaprólékosabb részletességgel mondották el a cigányok, hogy hogyan vadásztak áldozataikra, hogy főleg asszonyok elejtésére pályáztak, mert azoknak „ízletesebb” a húsa, mint azt is, hogy hogyan trancsírozták fel és főzték meg áldozataikat. Az embernek szinte kedve volna hihetetlennek bélyegezni a cigányok vallomását, de minden részlet pontosan klappol s egymásután kerülnek elő a rettenetesnél rettenetesebb bűnjelek: emberi csontok, melyekről a cigányok levágták a húst.Emberevő cigányok

…talán soha se került volna napfényre az emberevés borzalmas bűne, ha Ribár József, egy siketnéma cigány nem tett volna írásbeli vallomást. …Tény az, hogy valósággal berendezkedtek az emberevésre…

Az emberevő cigányok között.

Munkatársunknak ezután Martinek vezetőügyész vezetésével lement a törvényszéki fogház gondnoki szobájába, hogy személyesen is meghallgathassa az emberevő cigányok vallomásait.

…Rabruhás, ijedtszemű, jól megtermett cigány állt előttünk. … A cigány emelt hangon, majdnem kiabálva, adja elő az esetet:
– Mondta nekem Ribár Pál, hogy ő majd lesbe áll a fejszével, addig csak beszélgessek az asszonnyal. Odamentem az asszonyhoz s kérdeztem:
– Mit visz, néni?
Az asszony megijedt s ugy mondta:
– Nem viszek semmit, nincs nekem semmim.
Ekkor előugrott Ribár Pál és a fejszével fejbe vágta az asszonyt. Az asszony elterült a földön és nem mozdult többet. Ribár letépte róla a ruhát és aztán a meztelen testet az árokhoz vonszolta s ott feldarabolta. A húsdarabokat becsomagolta egy magával hozott lepedőbe. Szólt nekem, hogy segítsek vinni a hust, majd Horváth Józsiék meg fogják főzni az egészet. El is mentünk Horváth Józsiékhoz. Ott az asszony átvette a húst. Ribár pedig elment a többiekhez. Hallottam, amint mondta:
– Fiuk, jertek fröstökölni. Mind el is jöttek. Hát ebédeltünk. Nekem az asszony mellét adták, de eldobtam, mert édes volt….

…Sorra felvonulnak a cigányok. Mindegyik borzalmas részleteket mond el – rettenetes színjáték játszódik előttünk…. Végre véget ér a kihallgatás….Egy börtönőr kinyitja a fogház hatalmas vaskapuját, kilépünk az utcára. Idegenül nézek körül: ez Kassa, látom a dómot, a Fő utcát. Sietős emberek mennek el mellettem. Úgy érzem magam, mintha az őserdőből kerültem volna ide. Talán így is van: az emberevő kannibálok közül jöttem…

 

Mit gondolnak kedves olvasóim, hogy fog integrálódni* ez a népfaj Európában? Válasz: sehogy! A leírt esetek óta, közel 100 év telt el – nyomtalanul -! Talán azért a kannibalizmusról leszoktak s ezt eredményként könyvelhetjük el. De, a rablás, a gyilkolás a vérükben maradt, ezt nem tagadhatja senki. Akinek kétsége támadna, e felöl, az olvasson vissza egy – két hónapot a világhálón és meg fog meglepődni a cigányok által legyilkolt - és nyilvánosságra került - esetek számán (és hányról nem értesülünk?).

A többség tisztában van a cigányság félelemkeltő, brutális és kegyetlen viselkedési moráljával, csak a „szavazat gyűjtögető” Orbáncionista hatalom hunyja be a szemét, vagy fordítja el a fejét, nehogy elveszítsen egy szavazót is „sötétek” birodalmából. Nem érdekli, hogy folyik az ártatlan magyar vér, mindaddig, amíg nem a sajátját látja.

Arról meg elmondhatjuk, hogy nem is magyar és nem is ártatlan…

2011. 05. 12./Szálka

Forrás: Kapu (Kassai Napló – 1927. január 21.–16. szám) Az eredeti cikk szerkesztett változata.

*illeszkedni

FEL

Irma Grese kísértete

Irma Grese a vértanúIrma Grese-t azzal vádolták, hogy a leghírhedtebb SS – őr volt Auschwitz történetében. Ő a hármas számú krematóriumot felügyelte.

Az auschwitzi táborba Wrechen nevű kis faluból jött, 18 éves korában. Egyebek között azzal vádolták, hogy Josef Mengelének és Kramer táborparancsnoknak a szeretője volt. Azt mondták róla, hogy a zsidókat perverz szexuális aktusokra kényszerítette. Brutalitása állítólag magába foglalta, hogy ő választotta ki, hogy ki menjen a gázkamrába; jelentett ez veréseket, korbácsolást, agyonlövéseket, és három zsidó megnyúzását

Egy kirakat bíróság elé állították, a vád 12 tanúja hisztérikus zsidó nő volt, akik vért akartak. Ő minden vádat tagadott, de bűnösnek találták és felakasztották.

A zsidó tanúk azért kerültek a táborba, mert bűnözők és kommunista partizánok voltak.

A kötéláltali halálos ítéletet a bíróság 53 tárgyalási napot követően hozta meg.

Irma Grese védekezése:

„16 éves koromban segédgondozónő voltam Hohenluchenben, majd a munkaerő-gazdálkodás Fürstenburgban, az egyik tehenészetben helyezett el. 1942 júliusában a ravensbrücki koncentrációs táborba küldtek, ami ellen tiltakoztam. 1943 márciusában kerültem a birkenaubi koncentrációs táborba. 1945 januárjában Belsenbe küldtek.Irma Grese a tárgyaláson 9. sz.

Nem voltam SS, a nőket nem engedték belépni az SS – be. Én felügyelő, valamint postai hivatalnok voltam a levélteremben, megválaszoltam a telefonhívásokat, és dolgoztam a parancsnok kertészeti osztagában, intéztem az SS – temetéseket Belsenben…Auschwitzban a C részleg  névsorát kaptam kézhez, őket kellet szólítanom.”

Amikor a szovjet csapatok elfoglalták Auschwitz-et, őt Lüneburgban bíróság elé állították. Irmát és másik 11 személyt halálra ítélték. Az akasztásra hóhérának Ronald Cook volt kijelölve, segédjéül pedig O’Neill törzsőrmester. Az akasztandó személyek kijelölt sorrendje Grese, Volkenrath és Bormann volt.

A katonai rendőrök megtagadták a parancsokat

O’Hare őrmestert és Rick Smith tizedest hadbíróság elé állították, mert megtagadták, hogy Greset – t az akasztófa alá kísérjék.

Irmát kis énekesnek nevezték. Éjjel a cellájában német népi balladákat énekelt. Ezeket a dallamokat dúdolta, amikor az akasztófa alá ment.

Ronald Cook a hóhérjelölt megtagadta a parncsotA hóhér öngyilkosságot követ el

A hadsereg hóhéra, Ronald Cook nem volt hajlandó felakasztani Grese-t. Jerome Burdik adta neki a kivégzésre a parancsot, de ő aznap éjjel hazament és agyonlőtte magát.

A nyilvántartásban, mint hóhér, Albert Peirpont szerepelt, de az Irmát őrző katonai rendőrök közül kettő 1978 – ban feltárta az igazságot.

 

A második hóhér

Samuel Lutzheimet, egy helyi zsidó hóhért választották ki a következőnek. Grese kisasszony megesküdött, hogy vissza fog térni a halálból, ha Lutzheimnek megengedik, hogy hozzáérjen. Grese bátran ment az akasztófa alá és rámosolygott a katonai rendőrökre, akiket mind megigézett a kinézése és kedvessége.A zsidó hóhér Samuel Lutzheim

Irma visszautasította a csuklyát

1945. december 13 – án 12 óra 1 perckor vezették Irmát az akasztófákhoz és akasztották fel.

Amikor a hóhér megkísérelte ráhelyezni a kötelet a nyakára, Irma erőszakossá vált, és nem volt hajlandó engedni, hogy a hóhér hozzáérjen. Ekkor a hóhér újból és újból arcul ütötte, és ráerőltette a kötelet a nyakára.

A hóhér rosszul kalkulálta a csapóajtót (talán szándékossan), és Irma nyakcsigolyája nem tört el. Lassan fulladt meg, miközben három percig küszködött a kötélen.

Irma Grese most legendává válik Németországban.

Nem temették megszentelt földbe.

Az angol bíró, Berney – Ficklin vezérőrnagy, aki félt a német vértanúságtól, elrendelte, hogy Irmát a Hamelin – börtönudvarán temessék el.

Irmát újratemették

1954 – ben Irmát megszentelt földbe helyezték öröknyugalomra az Ann Wehl temetőben.

Később a vád főtanúja visszavonta állítását, és beismerte, hogy hazudott. További három a későbbiekben ugyancsak elismerte, hogy hazudott. Ezek a hazug tanuk a következők voltak: Sarah Langbein, Rachel Gold, Lei Fleim, Lena Kapinski. A többi tanú: Watinik, Diadement, Kopper, Lobowitz, Trieger, Catherine Neiger, Lengyel Olga, Dr. Ada Bimko és Dr. Bendel kitartottak történetük mellett.

1948 – ban kísértetjárások kezdődtek

A felvétel 60 évvel ezelőtt készült. A kemencék között egy nő halvány körvonala látszik.

Irma Grese szelleme visszatért1948. január 12 – én Harak Visen volt az éjjeli őr, aki azt állítja, hogy kísértetet látott. Az éjjeliőrök nem hajlandók bemenni a krematóriumba. Az orosz őrök elhatározzák, hogy inkább elzárják a hármas számú krematóriumot, minthogy engedjék, hogy Irma Grese legendája folytatódjon.

Az Auschwitzw - et felügyelő oroszok lepecsételték az ajtókat és az ablakokat.

Úgy látszik Irma elérte a „kultusz – státuszt”, és a zsidó kommunisták attól kezdtek félni, hogy egy újabb Ipatyev – házzá vagy Berghoffá válik.

Leni Riefenstahl filmet akart készíteni a kísértetjárásról. A német kormány közölte vele, hogy bebörtönzik, ha megteszi.

A berlini fal leomlása után a kutatók részére megnyitották a hármas számú krematóriumot.

1992 végén Heim Lansky kutató és négy munkatársa bement a hármas számú krematóriumba, amelyet 38 éve lakatoltak le.

A kutatók képtelenek voltak éjszakára a krematóriumban maradni!

Az épületet külső munkásokkal kellett újra lepecsételni, mert Auschwitz – ban dolgozók közül senki sem akart hozzáérni.

A hármas számú krematóriumot végül lerombolták.

Irma Grese Búcsúlevele

Drága Édesapám, Drága Édesanyám!

Életem utolsó óráiban azt óhajtom, hogy olvassátok el gondolataimat, mint utolsó üdvözletemet. Hiszem és remélem, hogy Te, drága Apukám, nagyon jól ismered lányodat, és mindig meg fogsz tartani jó emlékezetedben. Ezért utolsó nagy kérésem hozzád: vesd el magadtól minden szomorúságodat, minden bánatodat, ami gyötört téged ezekben a hetekben. Nem azt kell mondanod: óh, bár. Nem, ez tévedés. A következőket kell gondolnod: Irma, az én drága lányom, fiatal, bátor lány volt, aki tiszta német lelket örökölt a szeretett édesapjától! Német bátorságom és merészségem adjon nekem erőt élni, és ha kell meghalni! Ha a sors úgy határozott, hogy ilyen fiatalon elszakít engem e földi élettől, akkor légy biztos abban, hogy akit bátornak, németek által el nem ítéltnek ismersz, tiszta lelkiismerettel és mindenekfelett büszkén megy az ismeretlenbe. A félelemnek vagy kétségbeesésének egy cseppjét sem vagyok hajlandó beengedni szívembe. Irma Grese - t újratemették. Emléktáblát is kapottBéke és hatalmas erő töltötte el helyettük a szívemet, e kettőbe kapaszkodom, és ezek lesznek hűséges társaim az utolsó leheletemig.

Sohasem volt szándékomban bármilyen módon magasztalni magamat. De nem lesz meg nekik az a diadalittas örömük, hogy akár csak egy picit is láthatnák, hogy megalázkodom. És bármit is gondolnak ők valamennyien, ha bárki kérdezi, mondjad meg nekik, drága Édesapám: igen, Irma mindig a lányom volt, és mindig a lányom lesz! Nem kell szégyenkezned miattam, mert én a kötelességemet teljesítettem, hűségesen a Hazámhoz! Pontosan ugyanúgy, ahogyan én és mások teljesítettük kötelességünket, úgy fogunk meghalni!

Én nem számítok, mert túlságosan kicsi voltam. De azok, akik számítanak, tovább fognak élni, és remélhetőleg a hasonlót hasonlóval fogják visszafizetni! Még ha erre várni is kell egy ideig, eljön az idő, amely eltörli az igazságtalanságot.

Édesapám, járj emelt fővel, még ha nehéz is. De hiszem, hogy mindketten, Te, és drága édesanyám, olyan erősek lesztek, mint a Ti szerető Irma lányotok.

Mondjad meg drága barátaimnak, a nagynéniknek és a nagybácsiknak, hogy üdvözlöm őket; tartsanak meg emlékezetükben.

Édesanyám, bátyáim és nővéreim, búcsúzom Tőletek, és gondoljatok arra, hogy noha a testem meghal, mindig veletek leszek.

Életem a bírók kezében van, de a becsületem nem!

Szerető lányotok: Irma

Utószó: Sok – sok tudományos írás, történelmi esemény lefordítását köszönhetjük Tudós – Takács János kiváló teológusnak, aki sajnos már nincs az élők sorában.  Nélküle sokkal szegényebbek lennénk ismeretekben.  Így például Irma Grese története sem kerülhetett volna a magyar nyilvánosság elé.

Kitartunk!

Budapest, 2011. Szelek hava (április) 06./ Szálka

(TeoR)

FEL

Asztali nézet