HUN - hangok


Hűség, Bátorság,Kitartás!
MENÜ

Cikkek

"Önkéntes" megfigyeltetés

Zsidgányság

Demokrácia

Diktatúra

Cigány egy ország lettünk

Vérszívók

A megszavazott hallgatás

Még több cikk>>>

Nem kell hozzánk ragaszkodni!

A liberális gyülevész had –  a Duna parti „csónakházban”, nemhogy az országban uralkodó gazdasági nyomor megszűntetésén fáradozna, ehelyett a nemzet testén elhatalmasodó fekélyt pátyolgatja. Mint valami űrhajóról - amiből nem lehet menetközben kiszállni -, úgy nyaldossák a hazánkban élő kisebbségek - értve ezalatt a cigányság és testvérisége: a zsidóság -, vélelmezett sebeit.

Legújabb hajcihőt az váltotta ki a parlamentben, hogy szembesítették az ott ülőkkel a Tiszaeszlári zsidók által elkövetett gyermek mészárlást. Orbán uraság persze azonnal biztosította a kisebbségek jogait, biztonságát. Elutasítva a rasszizmust, mert szerinte, szerintük; az igazság felér a rasszizmussal. Ebből következik, ha egy több mint száz éve elkövetett zsidó barbarizmus áldozatáról megemlékezik az egyik parlamenti párt, vagy néhány cigány gyilkosságot felelevenítenek a jogi egyenlőségért harcolók, akkor meg kell védeni az elkövetőket, és el kell ítélni a számon kérőket!! A kifordított jogalkalmazás tipikus esete, amit jogtiprásnak is nevezhetünk!

Nem kell hozzánk magyarokhoz és Magyarországhoz sem ragaszkodni! Aki itt nem érzi jól magát magyar embertársai körében, vagy nem érzi magáénak hazánkat, az elmehet bármikor innen a fajtájához.

Igen a fajtájához (rasszához)! Az ember, faj, melynek léteznek alfajai. Ezeknek kinézete, kultúrája, műveltsége, testi felépítése, testi adottságai, hite….stb eltérő. Ez pedig nem rasszizmus, nem antiszemitizmus ez biológia (is)!!

Azon fajok melyek nem viselik el egymást, azokat nem lehet és nem is kell egymáshoz kényszeríteni, mert örökös – kölcsönös - utálat lesz sorsuk. Főleg akkor nem lehetnek egymással szemben lojálisak, ha az egyiknek mindig csak a konc jut, míg a másiknak rendületlenül osztják a zsíros falatokat.

Több szemita nép is van. Hogy lehet az, hogy ezek közül mindig csak a zsidókkal van a baj? „Azért mert egy két zsidót utálok…” – írta Szabó Dezső, attól még azok jelen vannak az életünkben. Miért kellene szeretnünk azokat akik, utálják hitünket, népünket és kiszipolyozzák hazánkat? Amint a fentiekből kiderül, nem a külső jegyei miatt nem szeretjük fajtájukat, hanem elsősorban a belső tulajdonságaik visszataszítóak, melyek közül leginkább kapzsiságuk és a magyar nép iránti gyűlöletük süt ki!

Vannak-e hazánkban becsületesen gondolkozó, dolgozó zsidók? Bizonyára vannak…(?) Az, hogy a parlamenti pártok mindkét oldalán ott lebzselnek, nem éppen az elkötelezettségüket mutatja egy politikai irányzatban, hanem inkább azt, hogy nekik, ha törik, ha szakad, ott kell lenniük a zsíros fazéknál! „Törpe kisebbség” - szoktuk volt mondani, de ez már koránt sem fedi a valóságot. Országos létszámarányokat figyelembe véve igen, de ha megnézzük, hogy az ország hajóját kik vezetik, kik foglalják el a fontos „navigációs” helyeket, rá kell döbbennünk nem azok, akiknek méltán ott lenne a helyük! A nemzeti többség lett a „törpe kisebbség”, mely hagyta és hagyja, hogy kisajtolják belőle az utolsó jussát: a gondolati szabadságot!

Sötét erők mesterkednek azon, hogy akaratgyenge, elbutított nemzedék hajbókoljon a talmudi gyűlölet tanítása előtt, megtagadva a magyar keresztényi szeretet himnuszát!

Hát ezeknek kell az Orbán féle udvartartás védelme? Lehet!

Mert az igaz keresztény, magyar ember még a kenyeret is fanyalogva fogadja el álnok kezekből.

De, ahogy a fogoly hazafi is elfogadja rabtartójának kenyerét, úgy kénytelenek vagyunk mi is kinyújtani kezünket az alamizsnáért, de csak azért, hogy életben maradva megerősödjünk és bízva az Isteni gondviselésben, legyőzzük a sátánt és nemzedékét!

Isten áldásával, Úgy legyen!

Budapest, 2012.04.19./Szálka

FEL

A megszavazott hallgatás!

Ismét a sunyítók nyerték meg a csatát! Győzött a becstelenség! Az állambiztonsági múlt megismerésének feltárására vonatkozó szavazás ismét elbukott és ezzel együtt nyilvánvalóvá vált, hogy a jelenlegi kétharmados kormány képviselőinek többségének takargatnia valója van azok előtt, akik őket parlamenti pozícióba juttatták!

A „rendszerváltás” elengedhetetlen és igazságos végérvényessé tételéhez szükség lett volna arra, hogy a magyar nép Mennyit ér a hallgatás?tisztán lásson: kiben bízhat fenntartás nélkül, kire számíthat a jövőben! Azonban a FIDESZ nem engedte a „vörös (és sárga) hályogot” felszakítani a szemekről. Szembeköpte a kétharmados választói polgárságát – ismét! Nem ez az első eset, hogy megfutamodott a becsületbéli tettek elől.

Jelen szavazáskor, ami azt lett volna hivatott eldönteni, hogy kissé kitisztuljon a kép az ÁVÓ-s világ ügynökei körül, ismét kudarcba fulladt.

A szavazás eredményét böngészve úgy tűnik 154 Fideszes képviselő talpnyalója volt a kommunista pufajkásoknak, ha nem is közvetlenül de, mint leszármazott valószínűsíthetően.

Az LMP – s előterjesztésnek sem szabad bedőlni túlságosan, ismerve a párt liberalista nézeteit és magyartalanságát. Számukra csupán ez, egy jó fogás volt, saját maguk népszerűsítésére. Nagyon is jól tudták, hogy a Fidesz, MSZMP –s, MSZP – s tölteléke ellenezni fogja azt, hogy tiszta víz kerüljön a pohárba, mert akkor lehullana a lepel jó néhány kormánypárti frontemberről, akikről egyébként többségében úgyis tudja a közvélemény, hogy honnét jöttek, sőt még azt is, hogy hová tartanak….

Tehát az LMP –nek nem volt veszíteni valója. Jól számoltak! A becsületükben megmaradt magyarok „lábtörlői” továbbra is névtelenül meghúzódhatnak jól fizetett parlamenti székekben.

A FIDESZ – s, nevetséges bizonyítvány magyarázata visszataszító és gusztustalan. Próbálják menteni a menthetőt álságos kifogásokkal, adatvédelemmel, meg nemzetbiztonsági magyarázatokkal s nem akarják észrevenni, hogy éppen a nemzet biztonságát veszélyeztetik azzal, hogy kétes személyekkel vezetik az ország szekerét a végzet felé. Miféle adatvédelmi problémát látnak abban, hogy kiderül néhány (száz) spionról, hogy III/III. vagy III/II., vagy akármelyik ügyosztálynak jelentett a barátjáról, társáról, munkatársáról vagy az anyjáról? Nem a születési idejére, vagy az adószámára, esetleg a bankszámlaszámára vagyunk kíváncsiak, ahol a meglopott nemzetünk vagyonának egy része lapul, hanem az ügynöki nevére, tevékenységére, a kapcsolataira és kártékonyságának „eredményeire”, szenvedő alanyaira és még sorolhatnánk!

Személy szerint nem kívánom felsorolni azon semmirekellők névsorát, akik ismételten elodázták annak lehetőségét, hogy a nemzet lásson is valamit, ne csak nézzen a vakvilágba. Azonban kérdezem én, akik jelen voltak, de nem szavaztak, minek ülnek a székükben? Ha még azt a fránya gombot sem hajlandók megnyomni, amikor szükség lenne rá, azt tanúsítja, hogy nem végzik a munkájukat, a feladatukat, amiért ott üldögélnek. Ha nem dolgoznak, akkor pedig miért fizetjük őket. Létszámfelettiek, munkakerülők, akiket nem kell fizetni, „le kell építeni Őket”!

Nem sokkal különbek a „tartózkodások” címszó alatt tündöklő díszpéldányok sem az előbbiektől! Mitől tartózkodtak vajon? Az igazság kiderülésétől? A döntésképtelenségüktől? A megbélyegzéstől a „nem”, vagy az „igen” oldal becses, vagy becstelen megnyilvánulásától? Mondhatni, ők azok, akik semmire se jók, alkalmatlanok arra is, hogy elhatárolódjanak ettől, vagy attól az oldaltól!

A hallgatás ára

Na és ugyan mit szóljunk a nagy „forradalmárról” Wittner Máriáról, aki elmondása szerint megúszta a halálos ítéletet. Ezek után elvesztette a hitelességét, és így utólag elgondolkodtató egy – egy interneten is hozzáférhető írás, mely meg is kérdőjelezi ennek „halálos ítéletnek” a valóságalapját.

Wittner Mária Neveket akart hallani-valamikor...2001 – ben a kommunizmus áldozatainak emléknapján Wittner Mária a parlamenti felszólalásában többek között ezeket mondotta:

„…Ezért megállapítom az áldozatok nevében, soha nem lesznek képesek arra, hogy magyar politikusként egy Nemzet felemelkedése érdekében cselekedjenek. Itt teszem fel a kérdést: milyen morál alapján ülnek egy magyar parlamentben még most is és alkotnak törvényeket egy általuk tönkretett, kifosztott, megalázott nemzet számára ?

Ezért a Szent Korona tana és a magyar nemzet nevében erkölcsi hullává nyilvánítom őket.”

Nagyon „Tisztelt” Wittner Mária! Ezzel a hozzáállással ön is az erkölcsi hullák soraiba állt be! Nem elegendő kiállni a fiatalok – akik hittek önben, önnek -, és elmondani a szívszorító szavakat:

„Neveket akarok hallani,

Kik 56 hóhérai,

Kik hoztak ítéletet

Egy tiszta forradalom felett.

Mert a bűn az csak bűn marad.

Kezükhöz vér tapad.

Istentől, embertől

Ne várjon irgalmat!

………………………”

Mert ezek csak szavak, s a szavak helyett a tettek beszélnek, s most ön tehetett volna valamit, de nem tett! Beállt a hallgatólagosan egyetértők sorába akkor, amikor neveket hallhatott volna. Meghazudtolta ezzel önmagát és látszólagos „forradalmi” tetteit.

Pár szó a KDNP jellemtelen, kereszténytelen hozzáállásáról: A keresztényi könyörület nem ott kezdődik és nem is ott végződik, hogy megbocsájtunk! A kereszténység a Megtérőknek ad kegyelmet, nem a végérvényesen eltévelyedőknek! Ez a jellegtelen párt, csak bitorolja a „keresztény” nevet, de nem képviseli! Éppen, hogy a mammon imádat, a hatalmi vágy, a becstelenség, a Judási árulás - ami ellen harcolniuk kellene -, azt képviselik döntéseikkel, szavazataikkal, nyilatkozataikkal.

Oda tapadnak, simulnak egy olyan részben ateista és liberalista párthoz, melyeknek vajmi kevés köze van a keresztényi szeretethez, a nemzet és embertársi szeretethez. Ezért aztán soha nem is fogják a magyar kereszténységet szolgálni, mindig is talpnyalói, töltelékei maradnak egy olyan pártnak, aki az SZDSZ vadhajtásaként uralja Magyarország szellemi fertőjét! Egy olyan párt alázatos kiszolgálói, akik egy agresszív, galád népcsoport „szenvedés kultuszát” többre tartják, mint saját népük fájdalmát, történelmét és akaratát.

A tényfeltárás, úgy tűnik, egy rövid időre ismét háttérbe szorult, de minden bizonnyal nem örökre marad ez így. Addig meg csak javasolni tudom a „Fidesz demokrácia” talpnyalóinak, ne álljanak tükör elé, mert akkor hamar kiszárad a szájuk.

Budapest, 2012. február 27./Szálka

FEL

„Vérszívók”!

A bevető írásom után közölt névsor kitesz 4 labdarúgó csapatot, annak ellenére, hogy nem teljes, mert naponként változik. Igazán már meg sem lehet lepődni a nap, mint nap felröppenő, gazdasági Vérszívó liberalizmusbűncselekmények hallatán! Érdektelenül kapcsolunk tovább a rádió, vagy televízió ilyen jellegű hírein, még akkor is, ha fel – felszisszenünk néha: „Ismét egy gennyláda, aki meglopott bennünket!”

Érdektelenné váltunk, mert egykét napig csámcsognak a hírportálok és a média, aztán…- úgysem történik semmi. Milliók, milliárdok vándorolnak az államkasszából, vezető politikusok zsebébe megtorlatlanul. Néha egy balekot fülön csípnek (pl.: Zuschlag, - akit inkább a zsidókon való viccelődéséért szívattak meg), leültetik egy-két – milliócska lenyúlásáért, míg a nagy halak (a gyurcsányszky-félék) meg röhögnek a markukba.
Azért ha alaposabban végig nézzük a „Schindlerlistát” látható, hogy inkább a kommunista banda utódai remekeltek. Hozzájuk képest az SZDSZ- s bagázs csak egy Mókus őrs a bűnözői topon. Ezzel nem azt állítom, hogy a Talmudisták lennének kevesebben, mert ha megnézünk pár vezetéknevet az MSZP titulusnál, mindjárt át is sorolhatjuk őket a siratófali bólogatók közé.Az országot adta a vörös barbárok kezére Kádár
A számonkérés elmaradt, a múlt bűnözőinél is. A kádári rezsim hazanyomorítói vígan élnek villáikban, többszázezer forintos kiemelt nyugdíjukkal. Lassanként beletörődnek az emberek a megmásíthatatlanba. A kommunista rendszer matuzsálemei és utódaik hirdetik a demokráciát, és nem csak a parlamentben… Kohn leszármazott tetszeleghet a képernyőn szégyentelenül, évtizedeken keresztül olyan személy vezethette az országos választási irodát, aki az úgy nevezett rendszerváltás előtt egy évvel még azt írta, hogy a szocializmus a jövő útja…!

Fidesz szellentés
Új szelek fújnak, azt mondják, csak éppen ez a szél, még szellentésnek is gyenge. Ez az új szél a Fidesz lenne. Az a párt, aki az SZDSZ hónalja alatt érett meg, mint kis liberális pártocska. Sikerült felnőniük a feladathoz annyi szent, mert most már az Izraeli LIKUD a testvérpátjuk, nem ám holmi bukott SZDSZ. Ezért aztán napjainkban a mocsok nem eltüntetésre, csak ülepítésre kerül szép hazánkban.
Nekik nem az, az ellenség, aki a hazát, a népet meglopja, hanem azokra néz vérben forgó szemmel, akik kiállnak a nemzet érdeki mellett, akik zászlót bontanak a felemelkedésért. Főleg akkor szúrja ez a narancsos szemüket, ha ez a zászló Szent László hadi zászlaja; a piros fehér Árpád - sávos zászló. Arról meg már szó sem lehet, hogy valaki ezt fekete ruhába lengesse, mert az már minden csak nem jó ember. Pedig a jóeÁrpádsávos zászlómbereket éppen hogy azok között kell (ene) keresni, nem a baloldali gyülevész, nemzetrontó rablók között (lásd a mellékelt felsorolást).
Ugyan, mit is várhatnánk attól a párttól, akinek a képviselője a napokban (jan.18 –án), az uniós parlamentben azzal mentegette az „Anti-demokratikus” jelzővel illetett kormánypártot, hogy kishazánkban éppen a Fidesz vezette be először a Közép –Európai országok közül az úgy mond „holokauszt napot” és 2012 – es évet szintén ők kiáltották ki Roaul Vallanberg évnek.


(Megjegyezném, hogy a zsidómentő Vallenberg halálát szintén a nyilasok nyakába varrták, holott soha nem került bebizonyításra a vád. Ez azonban nem befolyásolta a hazai vér-népbíróságot abban, hogy ennek vádjával 7 embert az akasztófára ne jutasson. Egy német diplomata Willy Rödel is beszámolt arról, hogy 1945-1947 között orosz börtönben találkozott a nyilasok által állítólag kivégzett Vallenbergel, ahol jól bántak vele. Ennyit a bolsevik-zsidó igazságszolgáltatásáról…)


A LIKUD barátoknak, jó lenne, ha nem a zsidómentőkön járna az esze, hanem mondjuk a Don – kanyar százezernyi honvédén, akik a MAGYAROKÉRT, a mi hazánkért, otthonainkért, családjainkért hullajtották vérüket!
E kis kitérő után most lássuk a "zsebeseket". Azoknak a nevét, akik mindnyájunkat megloptak.

Először arra gondoltam, ahogy kaptam, én is e-mail útján továbbítom az alábbi bűnözői lajstromot, de aztán több szempontot is figyelembe véve megváltoztattam az elképzelésemet:
1.) portálomon sokkal többen hozzájuthatnak a nemzet meglopóinak névsorához.
2.) – Csak azért is!!- Ugyan is a „Tornádó hírküldő” weblapot tudomásom szerint több munkahelyen is „szűrik”, vagyis nem hozzáférhető az eredeti cikk. Ezért szerkesztett változatát alábbi linken keresztül közreadom:
Budapest,2012. január 27./Szálka

A Nemzet zsebében turkálók névsora (Nem kezdő, hanem folytatólagos névsor)

Fel

Cigány egy ország lettünk!

Bár nem szándékoztam véleményt formálni napjaink gyászos „sztár” témájáról még is megteszem, különös tekintettel arra, hogy az „orbáncionista” hatalom bűnözőnek szándékozik kikiáltani azokat a jószándékú embereket, akik beleuntak a kékmundérosaink tehetetlenségébe és testi épségüket, életüket veszélyeztetve fellépnek a bűnözés és főleg az egyre inkább elharapódzó cigánybűnözéssel szemben.

Ki szeretném hangsúlyozni; a rendteremtés elmaradása nem az egyszerű közrendőrön múlik, hanem az elmúlt évek szocliberál, cigány-engedékeny kormányzásának, valamint a jelenlegi tehetetlen belügyi szervek vezetőinek.

Abban az országban, ahol több esetben olyan, nem kisebbséghez tartozó személyeket ítélnek el, rendőrök elleni erőszakért, akik például: felemelik a lábukat a készenléti rendőr felé, vagy megrúgja annak védőpajzsát….stb., a másik oldalon pedig csoportosan baltával, bárddal, szablyával megtámadják a rendőrséget (Nagykáta) és azt büntetlenül meg lehet úszni, nem lehet tisztességes erkölcsös, igazságos kormányzásról beszélni!

Az interneten böngészve sok esetben találkozni névtelen rendőri nyilatkozatokkal, hogy az eligazításoknál felhívják figyelmüket a cigányok elleni elnézőbb intézkedésre.Cigány gyilkosok

Igen könnyű mondani a parlament páholyából, hogy a „cigány is ember”, neki is ugyanolyan jogai vannak, mint bárki másnak ebben az országban. Csakhogy ez nem igaz! És éppen azért nem, mert az uralmon lévő cioni-banditizmus szabadteret biztosít ennek az alávaló kisebbségnek.

 

A „cigány is ember”, hát persze; vadember! Nem tud alkalmazkodni, nem tud beilleszkedni és nem tud viselkedni! Egyet tud, de azt nagyon: munkát kerülni, csalni, lopni, hazudni és csoportokba verődve félelmet kelteni! Nem véletlen, hogy az uniós országok többségében nem kívánatos személyeknek tartják a cigányságot és már nem egy ország kiutasította, kitiltotta területéről.

Nekik is jogaik vannak? Az is van, bizony, de még mennyi: szociális segélyhez, ingyen lakáshoz, más kertjéhez, más tulajdonához és úgy tűnik más életéhez is, mert szabadon gyilkolászhatja a magyart.

A „demokratikus” egyenlősdit hirdetgetők gondoltak(nak)-e arra, hogy a meggyilkoltaknak is volt joguk és a legfontosabb jogot fosztották meg őket: az élethez való jogtól! Ez a parlamentáris gyülevészhad beszél az „egyenruhás bűnözésről”? Az egyenruhás bűnözésre volt, van példa, de azt 2006 –tól a mindenkori kormány mögé bújva éppen azok követik el, akiknek a dolguk az emberi lét, érték megvédése lenne.

Kit, melyik meglopottat, kiraboltat vagy árván maradt gyermeket érdekelné, hogy ki fogta el az aljas rablókat, gyilkosokat, ha még meglenne a tulajdona, élne a hozzátartozója? Véderő? Polgárőrség? Rendőrség? Teljesen mindegy, hogy nevezik, ki teszi biztonságossá életünket. Ki az, aki tesz azért, hogy félelem nélkül engedhessük el gyermekünket otthonról, anélkül, hogy félteni kelljen a cigány inzultusoktól, lopásoktól… Nincs a környezetemben egy ember sem (magamat is beleértve), akinek ne gyűlt volna meg a baja ezzel a lealacsonyodott népséggel.

Milyen jogon meri bárki is bűnözőnek nevezni a „biztonsági önkénteseket”? Segítő kezet nyújtottak a bűnüldöző szerveknek hazánk fiai és ezt a jó szándékot nem fogadja el az orbáncionista kormány. Sőt, pofátlan módon bűnözőnek akarja nyilvánítani a bűnteleneket! Nem az egyenruha színe számít, hanem a szándék és a tett!

Betiltani az egyenruhát – nevetséges -, mint hajdanában tették az 1700 –as évek közepén a földes urak, amikor a csizmát és a posztó inget betiltották jobbágyaiknak…

Lopós cigányok. Egyenruhában, vagy anélkül, de tenni kell a cigányterrorizmus ellen! Azt semmilyen törvény nem tilthatja meg, hogy a biztonságos élet körülményeit bárki megteremtse a maga számára, és ha ehhez egymagunk kevesek vagyunk, akkor pedig össze kell fognunk másokkal egyenruhában, vagy egyen ruha nélkül, teljesen mindegy.

Egyelőre többen vannak a jószándékú emberek, mint a kigyúrt bűnözők. Ha kell Családi – Rokoni „klánokat” kell alakítani és így védeni meg otthonunkat a „ sötétek „ kegyetlenkedéseitől.

Azért kíváncsi lennék: ha felvenné valaki az „Ifjú Gárda”, vagy „Munkásőr” egyenruhát akkor mit találna ki a magyarellenes hatalom? Bugris dolog egyenruhát tiltani, mert ha két ember ugyan olyan pl. öltönyben megy egymás mellett, az már egyenruha.

(Tíz egyforma öltönyös (egyenruha!) ember lassan lépked az úton.  Támadásba lépnek a „sünök”, hiszen törvény van rá!  A szokásos „baráti” fellépéssel odalökdösik őket a legközelebbi falhoz; terpeszállás-matatás, bilincs, gumibot, vipera…Mire félénken megszólal az egyikük: Mi csak temetésre megyünk…!)

Komolytalanság, de komolynak kell vennünk! A gyalázat ül nemzetünk trónján! Undorító, visszataszító uraságok uralkodnak, a cionista háttérhatalom akaratának bábujaként, bilincsbe verik a tisztességet, az erkölcsöt, földbe tiporják a szabadnak született magyar népet és jogait. Elveszik a biztonságos élet, a megélhetés lehetőségét és ránk szabadítják a cigányságság magyargyűlöletét annak minden barbarizmusával, és a leggonoszabb szellemet: a liberalizmust.

Ezek a fekélyek gyászba borítják nemzetünket. Cigány egy ország lettünk!

Egyre halkabban, kilátástalanabbul fogjuk fel Madách Imre üzenetét: „Mondottam, ember: küzdj és bízva bízzál”. S mi még mindig bízunk, hogy él még a magyar virtus, mert a remény hal meg utoljára!

Budapest, 2011. május 11./Szálka

FEL

Demokratikus Diktatúra

Ugyan mit láthatnának az elmúlt 20 év módszerváltó, - de nevezhetjük csillagváltó- kormányzó politikusai, ha tükörbe néznének? Bizonyára elégedetten vigyorognának bamba képük láttán. Megtokásodtak, megzsírosodtak, „megtollasodtak”. Elégedettek magukkal. Elértek mindent, amit akartak; szavazgatással, aláírásgyűjtéssel, magyar veréssel, nagy szavakkal – félrevezetésekkel -, vádaskodásokkal vagy éppen törvényesített rendőri, erőszakkal! Sirült megvalósítaniuk a XXI. század nagy vívmányát, az:  I. Magyar Demokratikus Diktatúrát!

A jelenlegi igazságszolgáltatás a kormányzati önkényuralom – esetenként jogtipró -, erejének fitogtatása, ami a nemzeti érzelmű és kereszténynemzetben gondolkodó réteg elnyomására irányul. Teljesen mindegy, hogy ez a kormány kétharmados, vagy egyszerűen többségi, egy ugyanazt az érdeket szolgálja, de ez az érdek nem a magyar nép felemelkedésének érdeke, hanem a háttérből irányító hatalomé.

Amíg a „közméltóságok” sofár* hangjára bólogatnak és nem a furulyaszót hallgatják, addig teljesen reménytelen a magyarság jövője. Mitől erősödne a nemzet, mitől növekedne a gazdasági mutató, ha egyik kormány a hazát lopja meg, a másik meg a lelkileg, erkölcsileg, anyagilag teszi tönkre a népet. A népet és nem a saját népét, mert nem vallhatja magáénak egyik rendszerváltó (?) kormány sem a magyar népet.

A Magyar Nép, békés, szorgalmas, befogadó nemzet és ezzel éltek, élnek vissza azok, a mindenkori parlamentáris hazátlanok, akik kettős énükkel, habzsolják az életet és veszik el még a levegőt is a hazát magukénak vallóktól.

Számunkra idegen jogszabályokat, törvényeket alkotnak, melyekből gyakorta kitűnik melyik oldalon állnak. Emlékezzünk egy kicsit a teljesség igénye nélkül: új vízágyuk, új rohamfelszerelések, kommandós kiképzések. Szigorított utcai ellenőrzések (ha kicsit sötétebb a ruha, vagy Nemzeti szín tűnik fel a halandón), „szájzár” törvény, holokauszt nap és az milliomodik jóvátételi törvény….

Fegyverkeznek a fegyvertelenek ellen. Fizikailag és törvényalkotásban egyaránt. Hazánk fiai, akiknek elődjei ontották e szent hazáért a vérüket, akik kiálltak kaszával, kapával, rongyosan a nemzetért, az ősi földért, ezt kapják jutalmul: szellemi, anyagi kifosztást. Erkölcstelen, ateista életet, züllésbe taszítást és börtönt! Törvényeik a hitetlenséget, a becstelenséget, magyartalanságot helyezi előtérbe.

Temesvári Perbált** a saját korában ezt így fogalmazta meg: „A törvény pókháló, amelyen csak a kisebb legyek akadnak meg, a nagyobbak keresztültörnek…A mostani …zászlósurak, igazgatók lelketlen ragadozó farkasok… a maguk vesztére, az igazsággal semmit sem gondol; amit ígér, azt nem teljesíti.”

 

Csak vigyázzanak „közméltóságú urak”, hogy a pókháló egyszer nehogy halászok hálójává váljék, mert abból nincs menekvés!

2011. Szelek hava/április 20./Szálka

*Sofár= ősi zsidó hangszer (kosszarv)

** Temesvári Perbált: Egyházi beszédek

FEL

Demokrácia

Először is megnyugtatok mindenkit: nem egy száraz érthetetlen írást fognak olvasni, hanem józan paraszti ésszel szeretném ismertetni a népek, természetesen elsősorban a magyar népre vonatkozó „demokráciát”. Azonban ahhoz, hogy elinduljunk meg kell ismernünk két kitételnek a nagyon leegyszerűsített magyarázatát: 1. Mi a nép és 2. Mi a demokrácia? - fogalma, jelentése:

1. A nép: egy földrajzilag jól körülhatárolható helyen élő személyiségek közössége, akik igényeiknek, szükségleteinek kielégítése és a lehetőségeiknek biztosítása céljából államformákat, társadalmi rendszereket hoznak létre. Néhány ilyen a : királyság, monarchia, köztársaság…stb.

2. A demokrácia – népuralom: a nép többsége által kinyilvánított politikai akarat érvényre juttatásának formája. A fejlődés a demokrácia több formáját termelte ki. „Tiszta” demokrácia gyakorlatilag nem létezik, mivel a legfőbb államhatalmat megtestesítő „nép” fogalma a társadalmi rendszer szerint különféleképpen értelmezhető.


És innen már, ahogy korábban jeleztem, jön a „józan paraszti ésszel” megfogalmazott magyarázat:

Mi a demokrácia? Egy jó nagy adag maszlag* a népnek, amivel elkábítják, félrevezetik, mérgezik az elméjét.

Elméletileg a demokráciában - többek között - szólásszabadság, és szabadgyülekezési jog van továbbá, minden polgár akadályoztatás nélkül gyakorolhatja jogait, kinyilváníthatja politikai nézeteit, alapíthat szervezeteket, létre hozhat pártokat…stb.

Ezzel szemben, mit tapasztalunk a XXI. Század hajnalán? Az a népcsoport melynek alkalmazkodni kellene, befogadó nemzetének törvényeihez, szokásaihoz, egyszerűen a maga képére kívánja formálni a magyar társadalmat, és ehhez nagyon kiváló partnerre talált a Fideszben, akik nyíltan vallják likudi testvériségüket.

Nem véletlen, hogy a magyarországi úgynevezett holokauszt emléknapot éppen a fideszes Pokorni javaslatára szavazták meg és azóta is többet beszélnek kishazánkban róla, mint mondjuk Szent László tetteiről. Ennek aztán várható következménye lett a „Szájzár törvény”, ami szorosan kapcsolódik az előző zsidó „bánat” naphoz.

Nesze neked szólásszabadság…! Leszögezem: nem a holokauszt nappal van első sorban a baj, hanem azzal, hogy nemzetünk dicső múltját kívánják háttérbe szorítani ezáltal. Magyarországnak a saját történelme a legfontosabb, ezt tudomásul kell venni! Ameddig ezt a jogos igény nem veszik tudomásul, az itt élő „kivételezettek”, addig ne is várják, hogy feltétel nélkül el, illetve befogadjuk őket! Szándékosan „kivételezett” és nem „kisebbség” népet írtam. A hazánkban kisebbségben élő népcsoportok közül csak két asszimilálódni nem tudó létezik: a zsidóság és a cigányság, mert csak ők azok, akik nem tudják, vagy nem akarják elfogadni a társadalmi együttélés alapvető szabályait és szokásait.


Kanyarodjunk vissza az alaptémához. A szólásszabadságot már érintettem. A szabad gyülekezési jogról, mindennél többet mond, hogy a már most megkezdődött március tizenötödikei megemlékezésekre az iskolásokat nem engedték együtt vonulni a különböző helyszínekre, mert 100 főnél több személy együttes vonulását megtiltották! Nem semmi! Ha így folytatódik, legközelebb ezek a kisiskolások már a készenléti rendőrség sorfala között mehetnek moziba is. Most már csodálkozni se lehet azon, hogy legutóbb februárban a rendőri készültség kisebb hada, egy magánterületre hatolt be, ahol békés fiatalok és idősebbek koszorúkkal a kezükben megemlékezésre készülődtek.

Következőkben térjünk ki röviden a szabad politizálás, valamint szervezet és párt alapításhoz. A politikai nézet szabad kinyilvánítása annyira szabad, hogy maga a Fidesz kérte szimpatizánsait, hogy az Árpád sávos zászlót mellőzze demonstrációin, mert ugyebár az már egy nézet kifejezése, ha lobog a „csíkos” zászló (Megjegyzem jobb is így, hogy olyanok kezében nem látom Szent László zászlaját, akik még azt sem érdemlik meg, hogy e csodás zászló árnyéka megérintse őket). Pártok, szervezetek feltétel nélküli bejegyzéséről csak addig lehet szó, amíg liberális, zsidószellemiségű (LMP), vagy posztkommunista hátterű (Centrum párt) kívánja törvényesíteni magát. Azonban, ha nem hatalomalázatos szervezetről van szó (pl:Vér és Becsület kulturális egyesület), akkor az betiltja, vagy egyszerűen be sem jegyzi (Pl.Pax Hungarica).

Összegzésként elmondhatjuk:

A Demokrácia határa ott van, ahol az még nem ellenkezik a mindenkori hatalom - demokráciát harsogó - elképzeléseivel! Így aztán a sajátdemokráciájában fuldokló Magyarországon -, Diktatórikus demokrácia van! FIDESZ-REZSIM!

Budapest, 2011. 03. 12/Szálka

* A „maszlag”: eredeti ősmagyar neve csattanó maszlag, mérgező hatással. A többi jelentése ezzel függ össze: mérgezett étel, hazug állítás, mámort okozó ital…stb.

Fel

Zsidgányság

 

Nem, nem írtam el, jól olvasta. A Fenti műszót a zsidóság és cigányság – szavakból származtattam.  Először arra az elgondolásra jutottam, hogy együtt írok róluk, mivel sok rokoni vonás van bennük.

Mindkettő népség olyan a magyarságra nézve, mint az influenza: Fáj tőlük a torkunk, mert szorongatják, fizikálisan és gazdaságilag, sajog a hátunk, mert egyikük üti, veri, a másik meg gumilövedékkel lövi. Könnyezik szemünk, mert sírhatnékunk támad, ha rájuk gondolunk.

Mindkettőjüknek van „számon tartott” napja: zsidó holokauszt és a cigány holokausztnak nevezett emléknap. Mielőtt az NBH nekem ugrana, szíves tájékoztatásul közlöm: betartom a „szájkosár törvényt” miszerint, nem tagadom, nem kicsinylem le e napok jelentőségét.

Egyszerűen arról van szó, hogy számomra keresztény magyar embernek sokkal fontosabb emléknapjaim is vannak, amire emlékeznem kell, mint a fentebb említettek. Például a Tatárjárás idejében elpusztított több millió magyarra való emlékezés, az Aradi vértanuk kivégzésének napja, a „Lenini – Fiúk” vérengzéseiben meggyilkoltak, a Don – kanyar százezres elesett hőse, a ’45 utáni kommunista vérbíróságok áldozatai, mártírjai, az ’56 –os meggyötörtek és kivégzettek. Ez csak néhány kiragadott példa volt a sok közül. És kérdem én: róluk kiemlékezik meg a zsidgányok közül?

Mivel a két kisebbség hazánknak külön – külön is sok, (hogy szépen fejezzem ki magamat) „borsot tör az orra alá” –, ezért most lemondok a cigánykérdés véleményezéséről.

Zsidók a siratófalnál

A zsidóságról mindenkinek, így nekem is megvan a saját véleményem, amit megosztok utódaimmal, barátaimmal, ismerőseimmel. Nagyon fontos, hogy véreid tisztában legyenek nézeteddel és azt át is add részükre, mert nekik is lesznek utódaik és azoknak is lesznek utódai….s az amit átadsz az örökidőkig megmarad.

Zsidóság mindig volt, van, lesz. Tudomást sem kell venni róluk, át kell nézni rajtuk és ez sokkal érzékenyebben, érinti őket - mert nincsenek középpontban, mintha az „égőáldozat” napjukról mondanánk „Á”- t, vagy „B” –t. Agyon kell hallgatni a keresztényeknek a „halhatatlan napot”. Nem tagadni, hallgatni kell! Amiről nem beszélünk, az előbb utóbb kikerül az érdeklődés középpontjából.

Beszélnek ők magukról eleget, ha kell, ha nem, mert maguk is érzik, hogy a napi gondok, bajok egyre inkább elterelik róluk a figyelmet.

 

Más emberek, nem európai népek közé valók, bármennyire is igyekeznek azzá válni, annak látszani. Michael Jacksonnak sem sikerült „kifehérednie”, pedig a pénze neki is megvolt hozzá... Bebizonyosodott pénzzel nem lehet mindent (mindenkit) megvásárolni.

Más nép, más kultúra, más vallás = nem a mi világunk! A magyar dolgos, békés ember, sokáig tűr, de ha egyszer elszakad a „cérna”, Isten legyen irgalmas nyomorgatóihoz!


Voltak már hatalmas népek, birodalmak, nemzetek s ma már nyomuk sincsen. Legyen ez intő példa minden világhatalomra törő nép számára.

2011. 03. 08./Szálka

Fel


Bőrkabát is lesz?

 

Ávós-világ MagyarországonLegújabb nem rémhírek szerint a köztisztviselőket és a kormányzati tisztviselőket, titkosszolgálati módszerekkel is megfigyelhetik, sőt bírói engedély nélkül háborgathatják őket akár otthonaikban is. Az ezzel kapcsolatos „önkéntes” nyilatkozatot március 15 – ig alá kell írniuk az érintetteknek, mert ha nem teszik akár a munkahelyüket is elveszíthetik.

Így működik a "kordábantartási törvény" és a FIDESZ – féle létszám leépítés.

ÁVO- ÁVH - s rendszert juttatja eszünkbe az intézkedés. Feltérképezni a „(Fidesz) rendszer ellenségeit”!

 

Az Orbán imádók jóvoltából kialakult az egypártrendszer, de bíztató az, hogy a józanabbja, már kezd magához térni és kigyógyulni a sárgaságból.

Egyre inkább diktatórikus jelek mutatkoznak meg a kormány irányvonalában. Betiltatnak, ellehetetlenítenek minden olyan rendezvényt, ami nem őket isteníti. A szabadgyülekezés jogát, megfélemlítéssel próbálják féken tartani. Gondolok itt most a legutóbbi esetre, amikor a Kitörés hőseire emlékezni kívánókat, nyilvános atrocitásoknak tették ki a rendőrség hathatós közreműködésével.

Megszabják ki, milyen „gúnyát” vehet magára, milyen zászlót lobogtasson és melyik az a Lobogó – bár Szent László királyunk dicsőségét is hirdeti – mely nem „szalonképes”.

A gyülekezési és szólásszabadsági jog addig terjed, amíg azt hallják, amit ők szeretnének hallani. Csak arra szabad emlékezni, ami nekik kedves, bár a magyar történelemnek ahhoz esetleg semmi köze nincsen. Olyan emléknapokat erőltetnek, melyhez a magyarországi társadalomnak vajmi kevés köze van, és azokról a napokról szinte meg sem emlékeznek – például a Doni-kanyar százezres áldozata -, amelyek múltunk meghatározó eseményei.

Térjünk vissza a "kordábantartási" előírásokhoz: Ismét bőrkabátban és éjjel jönnek majd értünk…? Talán megnyitják a Recski tábort is…?

A Félelem kisarjadni látszik a magyarság szívében!

Fel

2011. február 22./Szálka

Asztali nézet